Rezidence Slatina

Zpět na připravované projekty

Připravovaný developerský projekt zahrnuje obytný soubor o pěti obytných rodinných domech ve stávající nízkopodlažní obytné zástavbě v Hradci Králové, v městské části Slatina. Navržené objekty nepřekračují svojí velikostí objekty stávající zástavby a zapadají do celkového rázu okolí. Projekt je navržený pro rodinné bydlení – velkometrážní byty pro pohodlné bydlení rodin s dětmi.

Lokalita se nachází v severovýchodní části zastavěného území města Hradce Králové – městské části Slatina. Pozemek je ohraničen podél západní strany ulicí Kladskou, z jihu ulicí U Jednoty a z východu a severu pozemky stávajících rodinných domů.

Z hlediska platného územního plánu města Hradec Králové se jedná o území, zařazené do stabilizované funkční plochy BN – čistě obytné plochy nízkopodlažní zástavby. Hlavní využití – stavby pro bydlení nízkopodlažní s výškou maximálně tři nadzemní podlaží.

Celkem je navrženo 5 izolovaných obytných domů vždy se třemi byty v každém objektu. Všechny objekty jsou navrženy v podlažnosti 2NP + ustupující podlaží s plochou střechou. Zastavěná plocha každého z objektů A a B je 174,9 m2. Zastavěná plocha objektu C je 207,5 m2. Byty jsou navrženy ve velikosti 3+kk a 4+kk, celkový počet bytů je 15, z nichž 10 je mezonetových.

Z hlediska odstupů novostaveb mezi sebou i vůči stávajícím sousedícím objektům jsou dodržena ustanovení Vyhlášky č. 501/2006 Sb., §25 Vzájemné odstupy staveb.

Ve zbývající severozápadní části stavebního pozemku je navrženo dětské hřiště s altánem a venkovním grilem pro komunitní setkávání obyvatel obytného souboru.

chevron-down